Bezoek plattelandscommissie CDA bij Europees Parlement in teken van kansen voor Overijssel

Zakelijk

De Plattelandscommissie van het CDA, bestaande uit verschillende Kamer, Raads- en Statenleden, gedeputeerde, betrokken boeren en vertegenwoordigers van Natuurorganisaties, bezochten maandag 25 september het Europees Parlement. De leden van de plattelandscommissie, waaronder de uit de gemeente Dinkelland afkomstige leden Kristel Scholten Linde, Eric Kleissen en statenlid Bouwien Rutten (tevens secretaris van de plattelandscommissie), gingen in gesprek met CDA-Europarlementariër Annie Schreijer Pierik. Er is volop aandacht besteed aan de kansen, mogelijkheden en uitdagingen die Europa de provincie Overijssel biedt.

Fipronil
Naast algemene landbouw en natuuronderwerpen is ook uitvoerig stil gestaan bij de Fipronil affaire en zijn ideeën en oplossingen uitgewisseld. De Statenfractie en raadsleden zijn hard op zoek naar op welke wijze de politiek de getroffen bedrijven zou kunnen helpen. “Helaas hebben we nu geen concrete oplossingen, maar het leed dat de pluimveehouders treft, raakt ons zeer. We bekijken hoe we binnen onze mogelijkheden deze boeren toch ondersteuning kunnen bieden”, licht de plattelandscommissie toe. In Overijssel zijn meerdere bedrijven getroffen, ook in de gemeente Dinkelland. “Als CDA in Overijssel blijven we strijden voor een passende oplossing, we blijven pal achter de sector staan”.

Visie op landbouw in Overijssel
De agrarische sector is belangrijk voor Overijssel. De sector draagt bij aan de stabiele economie in Overijssel en bepaalt ook voor een groot deel het Overijssels landschap. Om als CDA ook de komende jaren een succesvolle bijdrage aan de ontwikkeling van het Overijssels platteland te leveren, is de Plattelandscommissie bezig met de ontwikkeling van een gedragen visie. “We willen Overijssel-breed een duidelijke en herkenbare visie neerleggen zodat we met z’n allen weten welke kant het op moet met deze mooie sector. De commissie heeft haar ideeën voor het Overijssels platteland van de toekomst op papier gezet. De volgende stap is dat we met onze visie een voorzet geven voor een brede discussie. We willen samen optrekken met alle verschillende betrokkenen”, legt voorzitter van de plattelandscommissie Pieter van der Vinne uit.

Annie Schreijer Pierik
Op uitnodiging van Europarlementariër Annie Schreijer Pierik was de Plattelandscommissie in Brussel om de opening van een groente- en fruitexpositie bij te wonen. Ook een bezoek aan de commissievergadering van de AGRI-commissie en een rondleiding door parlementsgebouw stonden op het programma.