Studenten onderzoeken regionale voedselvoorziening in Twente

Natuur & Milieu

DENEKAMP - Op vrijdag 6 april heeft een groep studenten van de Wageningen Universiteit Denekamp bezocht in het kader van het vak Studio Strategische Planning. De studenten gaan zich de komende weken bezig houden met de mogelijkheden om in de regio te komen tot een meer regionale voedselvoorziening en gezondere regio. Uiteindelijk leveren de studenten een ruimtelijke visie voor een toekomstig en ‘eetbaar’ Twente in 2050.

Buffalo Farm Twente
In Denekamp zijn de studenten op bezoek geweest bij de Buffalo Farm Twente. Andra Westerhoff, mede-eigenaar, nam de studenten mee in de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf. Ze vertelde over de overstap van traditionele boerenbedrijf naar de Buffalo Farm en de obstakels de ze tegenkomt. De informatie nemen de studenten mee in hun plan. De studenten hebben naast de Buffalo Farm in Twente ook de Groentuin in Hengelo bezocht en presentaties gehad over het voedselbos in Hof van Twente en het project Mineral Valley Twente.

Groene en eetbare stad-land
De voedselstrategie van de studenten is een onderdeel van het project ‘groene en eetbare stad-land’ van Groene Kennispoort Twente. Groene steden met een duidelijke en goede relatie met het omringende platteland hebben veel voordelen. Het consumeren van lokaal geteeld voedsel stimuleert de economie in eigen regio en het verminderd de voetafdruk op het milieu. Daarnaast maken groene steden gelukkiger en zorgt dat je beter bestand wordt tegen klimaatverandering.

Europees samenwerkingsproject
Via het Europese samenwerkingsproject Interreg Europe project RUMORE (ERDF) kan Groene Kennispoort Twente samen met studenten werken aan een groen en eetbaar Twente met een duidelijke verbinding met het platteland. Het project richt zich op innovaties en samenwerkingsprojecten op het gebied van agro & food. Voor Twente betekent dat dat het project ruimte biedt aan kennisontwikkeling en verspreiding, versterking van de lokale voedselketen in Twente, het creëren van arbeidsplaatsen en het versterken van netwerken en samenwerkingsverbanden.