Nieuw onderkomen voor de Bijenhoudersvereniging Ootmarsum e.o.

Natuur & Milieu

OOTMARSUM - In het park van het openluchtmuseum Ootmarsum staat al meer dan dertig jaar een bijenstal, die verzorgd wordt door de bijenhoudersvereniging. Ook in het afgelopen seizoen zijn weer meerdere kasten geplaatst en hebben vele bijenvolken gezorgd voor een goeie productie van honing, de bijzondere ‘Los Hoes – honing’, die in de museumwinkel te koop is.

Bij verschillende gelegenheden geven de leden van de bijenhoudersvereniging toelichting op het ambacht van de imker en maken duidelijk hoe belangrijk de bij in de natuur is. De technische staat van de huidige bijenstal is na zoveel jaren niet meer optimaal. Bijkomend is dat door de hoog opgaande bomen de bijenstal te veel in de schaduw staat en de vrije uitvliegmogelijkheid voor de bijen te beperkt is. Samen met het bestuur van het Openluchtmuseum Ootmarsum is de Bijenhoudersvereniging Ootmarsum op zoek gegaan naar de mogelijkheden. De plek van de nieuwe bijenstal werd bepaald en bouwtekeningen en beschrijvingen werden gemaakt. Een nieuw gebouwtje zou niet alleen onderkomen bieden voor de bijenkasten en een demonstratieruimte, maar ook zou de vogelwerkgroep van Heemkunde Ootmarsum hier een plek moeten krijgen voor een presentatie van de flora en de fauna in de omgeving.

Verschillende lijnen kwamen samen doordat het bestuur van het openluchtmuseum zich bereid verklaarde te zorgen voor de bouw van de nieuwe bijenstal . De stal zal worden gebouwd door aannemersbedrijf Kamp, met assistentie van de bouwploeg van het openluchtmuseum. Eric Scholten Linde is als voorzitter van de Bijenhoudersvereniging Ootmarsum verantwoordelijk voor de invulling en werking van de bijenstal. Robert Westerhof van de vogelwerkgroep Heemkunde Ootmarsum draagt zorg voor de ruimte voor flora en fauna. De kosten voor de realisering van het nieuwe iemenschoer kunnen voor het museum worden beperkt door een gedeeltelijke uitvoering door de eigen bouwploeg, de toezegging van het Coöperatiefonds Rabobank Twente Oost van € 4.000,- en sponsoring van eiken gebinten door Houtzagerij / Houthandel Oude Hengel BV gevestigd in in Gildehaus.

De bouwwerkzaamheden zullen binnenkort van start gaan. Hierdoor wordt het mogelijk dat het openluchtmuseum een bijzonder vernieuwend element kan toevoegen aan het park. Bezoekers kunnen dan volgend seizoen bekijken hoe de bijenteelt functioneert en hoe belangrijk imkers zijn voor de natuur en het in stand houden van de bijenpopulatie.