Boswerkzaamheden Gravenbos

Natuur & Milieu

SAASVELD - In week 10 en eventueel week 11 gaan er boswerkzaamheden uitgevoerd worden in het Gravenbos te Saasveld. Staatsbosbeheer wil u hierover graag informeren. Het gaat hier om reguliere werkzaamheden in het kader van boomveiligheid langs wegen en paden. Tevens wordt er ingespeeld op de schimmelziekte ‘Essentaksterfte’.

Het Gravenbos is een schitterend en oud bos gelegen aan de rand van Saasveld. Inwoners en overige recreanten kunnen door de wandel- en fietspaden in het gebied genieten van de natuur. Staatsbosbeheer vindt dit belangrijk en wil dit graag op een veilige manier voortzetten. In een groot aantal bomen langs de wandel- en fietspaden is echter veel ‘dood hout’ geconstateerd. Dat wil zeggen dode of afstervende takken en delen van bomen. Het dode hout wordt de aankomende periode weg gesnoeid middels een hoogwerker. Hiermee worden veiligheidsrisico’s weggenomen.

De agressieve schimmelziekte ‘Essentaksterfte’ heeft zich ook verspreid naar het Gravenbos. De es, een inheemse boomsoort die ook in het Gravenbos voorkomt, gaat hieraan dood. In het voorstadium verzwakt de boom en deze kan hierdoor spontaan omvallen. Op de locaties waar de essen in het Gravenbos op het wandel of fietspad kunnen vallen, worden deze vroegtijdig omgezaagd. Hierdoor worden gevaarlijke situaties voorkomen.

Afgezaagde bomen en takken blijven in het bos liggen. Dit heeft twee redenen. Ten eerste is het een lastige en kostbare klus om het hout uit de natte bosvakken te halen. Met het benodigde materieel beschadig je de bodem en de bijzondere plantensoorten, zoals bosanemoon en dotterbloem, die hier voorkomen. De andere reden is dat het dode hout enorm veel leven creëert. Het vormt een ideale voedingsbodem voor tal van bijzondere paddenstoelen, en ook insecten komen op dood hout af wat vervolgens weer een aantrekkingskracht heeft op o.a. vogelsoorten zoals de specht. Kortom ‘dood hout leeft’.

De verwachting is dat de werkzaamheden één à twee weken in beslag nemen, daarnaast blijft het gebied toegankelijk voor publiek. Voor 15 maart (start broedseizoen) zijn de werkzaamheden afgerond.