Restauratie Klokkentoren Stiftkerk ‘ingeluid’

Algemeen

WEERSELO - Afgelopen vrijdag vond in Restaurant ‘De Stiftschuur’ een informele bijeenkomst plaats waarbij leden van de Stiftgemeente, sponsoren en andere belangstellenden werden bijgepraat over de restauratie van de klokkentoren van de Stiftkerk. Hiermee werd op informele wijze de start van de restauratie ‘ingeluid’.

Van welke kant je het Stift, net buiten Weerselo, ook binnenkomt, in het midden siert de Stiftkerk het karakteristieke centrum van deze gemeenschap. Dit centrale gebouw is niet alleen vanwege haar omvang, ouderdom en religieuze betekenis bijzonder, maar ook omdat het gebouw door de eeuwen heen actief functioneert als kerk; in de middeleeuwen als klooster- en parochiekerk, daarna als Stiftkerk en kerk van de Protestantse Gemeente.

Tijdens de bijeenkomst heette Anne Jonker, namens de Protestantse Stiftgemeente Weerselo, alle belangstellende van harte welkom en legde in het kort uit waarom de restauratie noodzakelijk is. “Monumentenwacht heeft geconstateerd dat de klokkentoren in de Stiftkerk de nodige restauratie moet ondergaan. Om dit project te realiseren is er geld bijeengebracht door leden van de kerkelijke gemeente, andere personen en instanties die de Stiftkerk een warm hart toedragen. Daarnaast zijn fondsen aangeschreven. Hieruit zijn de nodige toezeggingen voortgekomen. De benodigde financiering van de geraamde kosten van € 126.000,- is bijna rond. Dus zijn bijdragen nu nog van harte welkom om uiteindelijk alle uit te voeren werken gedaan te krijgen”, aldus Anne Jonker.

Ineke Leeuw, van de Stiftgemeente Weerselo, vertelde over de geschiedenis van de kerk. “De huidige kerk gaat in zijn grondplan terug tot ca. 1400, toen de kerk opnieuw met Bentheimer zandsteen werd opgebouwd vanwege een toename van het aantal parochianen. De huidige klokkentoren van de Stiftkerk werd tijdens de laatste grote restauratie in 1981 verstevigd, nadat toen gebleken was dat de boktor de constructie ernstig aangetast had. Maar de Stiftkerk had in het verre verleden al een klokkenprobleem. Het oude torentje was een dakruiter en was te licht om naast het gebruikelijke misklokje andere klokken te dragen. Zo ontstond er destijds aan de zuidelijke kant van de kerk een vrijstaand klokkenhuis. Maar door gebrekkig onderhoud was het torentje zo verwaarloosd dat de koster zijn leven moest wagen om de klokken te luiden. Het huidige torentje is een ontwerp uit 1886. De toren rust op een constructie van vier houten stijlen, die door het gewelf en kap heen rust op de vloer van de westelijke travee.” Vandaag de dag hangen in het torentje de klokken van 1545 en 1571 en deze worden nu nog steeds elke zondag of tijdens rouw- en trouwdiensten handmatig geluid door de koster.

Rob Wesselink lichtte de restauratie namens aannemersbedrijf Wesselink toe. Aannemersbedrijf Wesselink, gespecialiseerd in restauratiewerken, zal in samenwerking met Stichting RIBO (Scholing, Restauratie en Innovatie in de bouw in Overijssel) de werkzaamheden uitvoeren. RIBO maakt het mogelijk dat jonge bouwvakkers zich bekwamen in het restaureren van monumenten of monumentale gebouwen, zodat het vakmanschap voor de toekomst gegarandeerd blijft. De klokkentoren van de Stiftkerk zal rondom in de steigers worden gezet om de diverse werkzaamheden te kunnen klaren. Er zal gezorgd worden dat de activiteiten in en om de Stiftkerk gewoon door kunnen gaan. Namens het College van Kerkrentmeester zal de heer H. Voogtsgeert het projectleiderschap op zich nemen.
Het is de Stiftgemeente Weerselo bijna gelukt met haar leden en andere geldschieters deze restauratie te financieren. Hierdoor is de klokkentoren van de Stiftkerk, na restauratie, voor de komende jaren weer in goede conditie. Ten eerste voor de Protestantse Stiftgemeenschap in de functie van kerk en ten tweede als historische monument in het karakteristieke centrum van het Stift in de gemeente Dinkelland.

MK

Foto’s: www.DezeFoto.nl

Algemeen

Kinderzwerfboeken gesignaleerd

DENEKAMP - Afgelopen donderdag hebben de kinderen van de leerlingenraad de kinderzwerfboekenkast van basisschool de Zevenster officieel geopend. De kast staat bij de hoofdingang van de school en is...
Lees verder
Algemeen

Nieuw college benoemd in Dinkelland

DINKELLAND - Tijdens de raadsvergadering van 15 mei 2018 zijn in Dinkelland de nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd voor de periode 2018-2022. Het college van B&W bestaat vanaf dit moment...
Lees verder
Algemeen

Dusinksweg afgesloten van 22 mei tot eind september

Op dinsdag 22 mei 2018 start aannemer KWS Infra met de werkzaamheden voor de realisatie van de Dusinksweg fase II (het gedeelte tussen de Timmusweg en de Denekamperstraat). Er wordt een nieuwe weg...
Lees verder
Algemeen

Sloop warenhuis Vos in Rossum gestart

ROSSUM - Eindelijk, na jarenlang een doorn in het oog voor Rossum, is er een begin gemaakt aan de sloop en nieuwbouw van voormalig warenhuis Vos. Het plan is dat het warenhuis nog voor de...
Lees verder
Algemeen

Wim Wijering uit Weerselo en Johan Groote Punt uit Rossum benoemd tot Lid in de Orde Van Oranje-Nassau

WEERSELO/ROSSUM - Op dinsdag 8 mei hebben Wim Wijering en Johan Groote Punt een Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen door burgemeester John Joosten van de gemeente Dinkelland. Beide heren,...
Lees verder
Algemeen

Duofiets voor Lattrop en Breklenkamp

LATTROP/BREKLENKAMP - De zorg en welzijn van de inwoners van het dorp en haar buurtschappen is belangrijker dan ooit. De projectgroep Zorg & Welzijn van de Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp zet...
Lees verder
Algemeen

Enthousiast onthaal lopers OLC ‘93

OOTMARSUM - “Het was in één woord geweldig”, blikt Paul Sijtsma, OLC lid van het eerste uur, terug op het brengen van het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Ootmarsum. Dat gebeurde in het kader van...
Lees verder
Algemeen

12 mei: nationale molendag

DINKELLAND - Ook in Dinkelland wordt met name door de Molenstichting Lattrop-Tilligte weer veel aandacht geschonken aan deze bijzondere dag. Op alle molens worden van 11.00 tot +/- 16.00 uur...
Lees verder
Algemeen

Gedenkwaardige dodenherdenking in Weerselo

WEERSELO - Op vrijdag 4 mei werden de doden die omgekomen zijn in de Tweede Wereldoorlog onder grote belangstelling herdacht bij het herdenkingsmonument aan de Remigiusstraat. Voorafgaand was er een...
Lees verder
Algemeen

Tuincentrum Borghuis zet ouderen in het zonnetje

DEURNINGEN - Tuincentrum Borghuis in Deurningen bestaat 40 jaar. De familie Borghuis wilde graag de mensen in het zonnetje zetten die de afgelopen 40 jaar het tuincentrum hebben laten groeien en...
Lees verder
Algemeen

Kavels op de kaart met nieuwe website kavelsindinkelland.nl

DINKELLAND - De gemeente Dinkelland heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe kavelwebsite. Bezoekers van de website zien vanaf deze week het resultaat: een snellere website, meer nieuws, up-to-...
Lees verder
Algemeen

East Estate gaat aan de slag voor invulling oude gemeentehuis Weerselo

WEERSELO - Een combinatie van versmarkt, detailhandel, horeca en woningen, dat is het idee voor de invulling van het oude gemeentehuis in Weerselo. De gemeente Dinkelland en East Estate ondertekenden...
Lees verder
Algemeen

Bergplein grondig opgeknapt

OOTMARSUM – Het Bergplein in Ootmarsum, een van de vele karakteristieke plekjes in het stadscentrum, heeft een grondige opknapbeurt gekregen. Op dat plein staan twee monumenten: een plaquette ter...
Lees verder