Restauratie Klokkentoren Stiftkerk ‘ingeluid’

Algemeen

WEERSELO - Afgelopen vrijdag vond in Restaurant ‘De Stiftschuur’ een informele bijeenkomst plaats waarbij leden van de Stiftgemeente, sponsoren en andere belangstellenden werden bijgepraat over de restauratie van de klokkentoren van de Stiftkerk. Hiermee werd op informele wijze de start van de restauratie ‘ingeluid’.

Van welke kant je het Stift, net buiten Weerselo, ook binnenkomt, in het midden siert de Stiftkerk het karakteristieke centrum van deze gemeenschap. Dit centrale gebouw is niet alleen vanwege haar omvang, ouderdom en religieuze betekenis bijzonder, maar ook omdat het gebouw door de eeuwen heen actief functioneert als kerk; in de middeleeuwen als klooster- en parochiekerk, daarna als Stiftkerk en kerk van de Protestantse Gemeente.

Tijdens de bijeenkomst heette Anne Jonker, namens de Protestantse Stiftgemeente Weerselo, alle belangstellende van harte welkom en legde in het kort uit waarom de restauratie noodzakelijk is. “Monumentenwacht heeft geconstateerd dat de klokkentoren in de Stiftkerk de nodige restauratie moet ondergaan. Om dit project te realiseren is er geld bijeengebracht door leden van de kerkelijke gemeente, andere personen en instanties die de Stiftkerk een warm hart toedragen. Daarnaast zijn fondsen aangeschreven. Hieruit zijn de nodige toezeggingen voortgekomen. De benodigde financiering van de geraamde kosten van € 126.000,- is bijna rond. Dus zijn bijdragen nu nog van harte welkom om uiteindelijk alle uit te voeren werken gedaan te krijgen”, aldus Anne Jonker.

Ineke Leeuw, van de Stiftgemeente Weerselo, vertelde over de geschiedenis van de kerk. “De huidige kerk gaat in zijn grondplan terug tot ca. 1400, toen de kerk opnieuw met Bentheimer zandsteen werd opgebouwd vanwege een toename van het aantal parochianen. De huidige klokkentoren van de Stiftkerk werd tijdens de laatste grote restauratie in 1981 verstevigd, nadat toen gebleken was dat de boktor de constructie ernstig aangetast had. Maar de Stiftkerk had in het verre verleden al een klokkenprobleem. Het oude torentje was een dakruiter en was te licht om naast het gebruikelijke misklokje andere klokken te dragen. Zo ontstond er destijds aan de zuidelijke kant van de kerk een vrijstaand klokkenhuis. Maar door gebrekkig onderhoud was het torentje zo verwaarloosd dat de koster zijn leven moest wagen om de klokken te luiden. Het huidige torentje is een ontwerp uit 1886. De toren rust op een constructie van vier houten stijlen, die door het gewelf en kap heen rust op de vloer van de westelijke travee.” Vandaag de dag hangen in het torentje de klokken van 1545 en 1571 en deze worden nu nog steeds elke zondag of tijdens rouw- en trouwdiensten handmatig geluid door de koster.

Rob Wesselink lichtte de restauratie namens aannemersbedrijf Wesselink toe. Aannemersbedrijf Wesselink, gespecialiseerd in restauratiewerken, zal in samenwerking met Stichting RIBO (Scholing, Restauratie en Innovatie in de bouw in Overijssel) de werkzaamheden uitvoeren. RIBO maakt het mogelijk dat jonge bouwvakkers zich bekwamen in het restaureren van monumenten of monumentale gebouwen, zodat het vakmanschap voor de toekomst gegarandeerd blijft. De klokkentoren van de Stiftkerk zal rondom in de steigers worden gezet om de diverse werkzaamheden te kunnen klaren. Er zal gezorgd worden dat de activiteiten in en om de Stiftkerk gewoon door kunnen gaan. Namens het College van Kerkrentmeester zal de heer H. Voogtsgeert het projectleiderschap op zich nemen.
Het is de Stiftgemeente Weerselo bijna gelukt met haar leden en andere geldschieters deze restauratie te financieren. Hierdoor is de klokkentoren van de Stiftkerk, na restauratie, voor de komende jaren weer in goede conditie. Ten eerste voor de Protestantse Stiftgemeenschap in de functie van kerk en ten tweede als historische monument in het karakteristieke centrum van het Stift in de gemeente Dinkelland.

MK

Foto’s: www.DezeFoto.nl

Algemeen

Grootste zonnebloem van Dinkelland is 4,7 meter hoog

LATTROP - Bij de familie Ruël aan de Brandkolk 18 in Lattrop staat de grootste zonnebloem van de gemeente Dinkelland. Deze zonnebloem is zo’n 4,7 meter hoog. Het geheim achter deze hoge bloem is dat...
Lees verder
Algemeen

Lammerink Installatiegroep huldigt jubilarissen

Bij Lammerink Installatiegroep Ootmarsum vond donderdag 2 augustus de vakantieafsluiting plaats. Gezien het prachtige zomerse weer is ervoor gekozen om dit jaar het barbecuefeest te houden aan de...
Lees verder
Algemeen

Voormalige ‘Botterfabriek’ krijgt multifunctionele bestemming

OOTMARSUM – Als de voorliggende plannen worden gerealiseerd, dan krijgt de voormalige zuivelfabriek ‘Nooit Gedacht’ aan de Oldenzaalsestraat/hoek Weerselosestraat een multifunctionele bestemming. Een...
Lees verder
Algemeen

Opbrengst communicantjes Agelo en Ootmarsum voor Clini Clowns

Tijdens de communie van dit jaar hebben de communicantjes van De Meander (Ootmarsum) en ‘n Baoken (Agelo) als goede doel de Clini Clowns gekozen. Dit betekent dus dat alle communicantjes een zelf...
Lees verder
Algemeen

Twee mijlpalen Dorpsbieb Weerselo

De afgelopen twee weken heeft de nieuwe dorpsbibliotheek in Weerselo in rap tempo meer gezicht gekregen. Dit is de voorbode van de opening van de bieb die dit najaar plaatsvindt. Op zaterdagochtend 7...
Lees verder