Beuningen krijgt eigen dorpsblad

Algemeen

BEUNINGEN - Dat ze in Beuningen niet stil zitten is bekend. De Dorpsraad, de gemeente en de inwoners blijven constant werken aan de leefbaarheid van het kerkdorp. Via het door de Dorpsraad Beuningen opgezette project ‘Boeiend Beuningen’ wordt hier invulling aan gegeven.

Een enthousiaste groep Beuningers is als deelproject binnen het alles omvattende project ‘Boeiend Beuningen’, samen met de redactie van het Parochieblad het Mariabeukske uitgebracht door de Parochie Lumen Christi, begonnen met het restylen en upgraden van het Mariabeukske. Dit heeft erin geresulteerd dat per 19 januari 2019 een nieuw dorpsblad het levenslicht zal zien. In De Lutte hebben ze ’t Luutke, in Deurningen ’t Klöpke en in Beuningen per 2019: Het Dorpsblad Beuningen. Rond 1970 was er reeds een dorpsblad genaamd ‘t Stiepelke in Beuningen. Ideeën voor een nieuwe naam voor het nieuwe blad zijn welkom.

Doel van het nieuw opgezette dorpsblad is om de diverse organisaties, waaronder de diverse verenigingen en stichtingen, die actief zijn in en om Beuningen, een platform te geven waar ze ieder voor zich hun informatie en mededelingen naar buiten kunnen uitdragen. Vaste onderdelen in het Dorpsblad zijn: de kalender, mededelingen van de Dorpsraad Beuningen, een onderdeel met schoolnieuws, een onderdeel met sportmededelingen, een column, verenigingennieuws waaronder de KPJ, Zij Actief en de Ouderenbond. Het Mariabeukske krijgt uiteraard een prominente plaats in het dorpsblad. Hierin worden alle onderdelen, zoals u gewend was vanuit het oude Mariabeukske, overzichtelijk weergegeven. Dit zijn onder andere de vieringen en intenties, het onderdeel pastorpraat, locatienieuws, wij gedenken en worden de activiteiten en acties binnen de parochie Lumen Christi weergegeven. Tevens vindt u er de contactgegevens.

De samenstellers willen de nadruk erop leggen dat eenieder een redactioneel stuk(je) kan aanleveren bij de redactie van het Dorpsblad Beuningen. Wanneer uw organisatie elke uitgave standaard meegenomen moet worden dan kan dat in overleg met de redactie. Vermeld uw naam en telefoonnummer en er wordt contact met u opgenomen omtrent de wijze van vermelding in het Dorpsblad Beuningen en voor welke data de kopij binnen moet zijn.

Het Dorpsblad Beuningen, dat een wisselend aantal pagina’s kent afhankelijk van de content, zal 17 keer per jaar worden uitgebracht in een oplage van 350 stuks. Het dorpsblad zal huis aan huis worden verspreid in en om Beuningen. Uiteraard zal er in de toekomst ook een digitale versie van het Dorpsblad worden gepubliceerd hier werkt de projectgroep hard aan.

Om de exploitatie ook in de toekomst sluitend te houden kunt u uw bedrijf promoten door een advertentie te plaatsen in het Dorpsblad.

Uiteraard kunt u het Dorpsblad ook ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. Het bankrekeningnummer is: NL22RABO0335 5855 15 t.n.v. Dorpsblad Beuningen.
De redactieraad is altijd op zoek naar uitbreiding van de raad. Wilt u uw steentje bijdragen aan een nog mooier Dorpsblad Beuningen? Aarzel niet en kom de redactieraad versterken. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: dorpsbladbeuningen@gmail.com.

Op de foto ziet u de redactieraad: Kees Heerink, Cis Sanderink, Miranda Nolten-Westerhof, Trudy oude Nijeweme en Wessel Hampsink.

Algemeen

Rode bloedmaan goed te zien in Dinkelland

In de nacht van zondag op maandag was er een rode bloedmaan te zien.
Lees verder
Algemeen

Dinkelland en Nordhorn willen samenwerking intensiveren

DENEKAMP - In het bijzijn van alle raadsleden hebben burgemeester John Joosten van de gemeente Dinkelland en burgemeester Thomas Berling van de gemeente Nordhorn op donderdag 17 januari 2019 een...
Lees verder
Algemeen

Villapark Eureka Deurningen wint Gouden Zoover Award

DEURNINGEN - Op donderdag 10 januari zijn op de vakantiebeurs in Utrecht de Zoover Awards voor accommodaties uitgereikt. Villapark Eureka won de Gouden Zoover Award 2018 en behoort daarmee tot de...
Lees verder
Algemeen

Mart Oude Luttikhuis wint derde prijs NK Leermeester/leerling

DENEKAMP - De 19-jarige Mart Oude Luttikhuis, student aan de Cas Spijkers Academie Twente, won gisteren de derde prijs tijdens het NK Leermeester-leerling. Mart deed samen met zijn leermeester en...
Lees verder
Algemeen

Bijeenkomsten van Huis van Spiritualiteit gaan niet door

Door omstandigheden gaan de bijeenkomsten van het Huis van Spiritualiteit op 15 januari, Spelen met het Bijbelverhaal: 'Vissers op het water', en de bijeenkomst op 17 januari, 'Pelgrims in het land...
Lees verder