Beuningen krijgt eigen dorpsblad

Algemeen

BEUNINGEN - Dat ze in Beuningen niet stil zitten is bekend. De Dorpsraad, de gemeente en de inwoners blijven constant werken aan de leefbaarheid van het kerkdorp. Via het door de Dorpsraad Beuningen opgezette project ‘Boeiend Beuningen’ wordt hier invulling aan gegeven.

Een enthousiaste groep Beuningers is als deelproject binnen het alles omvattende project ‘Boeiend Beuningen’, samen met de redactie van het Parochieblad het Mariabeukske uitgebracht door de Parochie Lumen Christi, begonnen met het restylen en upgraden van het Mariabeukske. Dit heeft erin geresulteerd dat per 19 januari 2019 een nieuw dorpsblad het levenslicht zal zien. In De Lutte hebben ze ’t Luutke, in Deurningen ’t Klöpke en in Beuningen per 2019: Het Dorpsblad Beuningen. Rond 1970 was er reeds een dorpsblad genaamd ‘t Stiepelke in Beuningen. Ideeën voor een nieuwe naam voor het nieuwe blad zijn welkom.

Doel van het nieuw opgezette dorpsblad is om de diverse organisaties, waaronder de diverse verenigingen en stichtingen, die actief zijn in en om Beuningen, een platform te geven waar ze ieder voor zich hun informatie en mededelingen naar buiten kunnen uitdragen. Vaste onderdelen in het Dorpsblad zijn: de kalender, mededelingen van de Dorpsraad Beuningen, een onderdeel met schoolnieuws, een onderdeel met sportmededelingen, een column, verenigingennieuws waaronder de KPJ, Zij Actief en de Ouderenbond. Het Mariabeukske krijgt uiteraard een prominente plaats in het dorpsblad. Hierin worden alle onderdelen, zoals u gewend was vanuit het oude Mariabeukske, overzichtelijk weergegeven. Dit zijn onder andere de vieringen en intenties, het onderdeel pastorpraat, locatienieuws, wij gedenken en worden de activiteiten en acties binnen de parochie Lumen Christi weergegeven. Tevens vindt u er de contactgegevens.

De samenstellers willen de nadruk erop leggen dat eenieder een redactioneel stuk(je) kan aanleveren bij de redactie van het Dorpsblad Beuningen. Wanneer uw organisatie elke uitgave standaard meegenomen moet worden dan kan dat in overleg met de redactie. Vermeld uw naam en telefoonnummer en er wordt contact met u opgenomen omtrent de wijze van vermelding in het Dorpsblad Beuningen en voor welke data de kopij binnen moet zijn.

Het Dorpsblad Beuningen, dat een wisselend aantal pagina’s kent afhankelijk van de content, zal 17 keer per jaar worden uitgebracht in een oplage van 350 stuks. Het dorpsblad zal huis aan huis worden verspreid in en om Beuningen. Uiteraard zal er in de toekomst ook een digitale versie van het Dorpsblad worden gepubliceerd hier werkt de projectgroep hard aan.

Om de exploitatie ook in de toekomst sluitend te houden kunt u uw bedrijf promoten door een advertentie te plaatsen in het Dorpsblad.

Uiteraard kunt u het Dorpsblad ook ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. Het bankrekeningnummer is: NL22RABO0335 5855 15 t.n.v. Dorpsblad Beuningen.
De redactieraad is altijd op zoek naar uitbreiding van de raad. Wilt u uw steentje bijdragen aan een nog mooier Dorpsblad Beuningen? Aarzel niet en kom de redactieraad versterken. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: dorpsbladbeuningen@gmail.com.

Op de foto ziet u de redactieraad: Kees Heerink, Cis Sanderink, Miranda Nolten-Westerhof, Trudy oude Nijeweme en Wessel Hampsink.

Algemeen

40e Midvastenloop met krentenbol en pannenkoek

DINKELLAND - De Midvastenloop is een jaarlijks weerkerende wandeltocht met onderweg krentenbollen en heerlijke pannenkoeken. Zaterdag 30 maart is het weer zover. Ook is het dit bijzondere...
Lees verder
Algemeen

Molenstichting Lattrop-Tilligte op zoek naar nieuwe vrijwilligers en molenaars

LATTROP-TILLIGTE - De Molenstichting Lattrop-Tilligte heeft, anders dan haar naam doet vermoeden, naast de windmolens in Lattrop en Tilligte ook de twee windmolens in Denekamp in bezit. Daarnaast...
Lees verder
Algemeen

‘Grappige’, maar erg creatieve expositie ‘Wondere Dieren’ door leerlingen vmbo 2B van TCC Oldenzaal

DENEKAMP - Met een ‘dolle sprong’ door een in de doorgang naar één van de museumzalen van Natura Docet Wonderryck Twente gerealiseerde (tijdelijke) papieren deur openden Larissa, Fatma en Shafi...
Lees verder
Algemeen

Komt er weer een BIZ in centrum Denekamp?

DENEKAMP - Ondernemers in het centrum van Denekamp kunnen t/m 1 april a.s. naar de stembus voor de BIZ (Bedrijven InvesteringsZone). De stembus staat in het gemeentehuis. De stichting BIZ Denekamp...
Lees verder
Algemeen

Wilco Air Ballonvaarten Ootmarsum bestaat 25 jaar

OOTMARSUM - In het voorjaar van 1994 is Wilco Air Ballonvaarten opgericht door Monique Hoogeslag-Willems. De uit Brabant afkomstige ballonvaarster had zich destijds gevestigd in Ootmarsum. Na het...
Lees verder
Algemeen

Mariaschool Beuningen winnaar Grote Verkeersquiz Losser 2019

Op donderdag 7 maart heeft de Mariaschool Beuningen deelgenomen aan de finale van de Grote Verkeersquiz.
Lees verder
Algemeen

Ervencoaches als wegwijzers bij het maken van keuzes

DINKELLAND - Het boerenleven lijkt zo idyllisch, maar achter de staldeuren spelen soms grote vraagstukken. De ervencoach kan boeren en ondernemers een stukje op weg helpen in de wirwar van...
Lees verder
Algemeen

Verbouw Café Arends begonnen

TILLIGTE - Dat de verbouw van het nu vroegere Café Arends is begonnen is nu zichtbaar voor iedereen die door Tilligte loopt of rijdt. Het pand wordt door Aannemersbedrijf Van der Aa verbouwd tot een...
Lees verder