Archief - Algemeen

Algemeen
Beuningen krijgt eigen dorpsblad

BEUNINGEN - Dat ze in Beuningen niet stil zitten is bekend. De Dorpsraad, de gemeente en de inwoners blijven constant werken aan de leefbaarheid van het kerkdorp. Via het door de Dorpsraad Beuningen opgezette project ‘Boeiend Beuningen’ wordt hier invulling aan gegeven.

Een enthousiaste groep Beuningers is als deelproject binnen het alles omvattende project ‘Boeiend Beuningen’, samen met de redactie van het Parochieblad het Mariabeukske uitgebracht door de Parochie Lumen Christi, begonnen met het restylen en upgraden van het Mariabeukske. Dit heeft erin geresulteerd dat per 19 januari 2019 een nieuw dorpsblad het levenslicht zal zien. In De Lutte hebben ze ’t Luutke, in Deurningen ’t Klöpke en in Beuningen per 2019: Het Dorpsblad Beuningen. Rond 1970 was er reeds een dorpsblad genaamd ‘t Stiepelke in Beuningen. Ideeën voor een nieuwe naam voor het nieuwe blad zijn welkom.

Doel van het nieuw opgezette dorpsblad is om de diverse organisaties, waaronder de diverse verenigingen en stichtingen, die actief zijn in en om Beuningen, een platform te geven waar ze ieder voor zich hun informatie en mededelingen naar buiten kunnen uitdragen. Vaste onderdelen in het Dorpsblad zijn: de kalender, mededelingen van de Dorpsraad Beuningen, een onderdeel met schoolnieuws, een onderdeel met sportmededelingen, een column, verenigingennieuws waaronder de KPJ, Zij Actief en de Ouderenbond. Het Mariabeukske krijgt uiteraard een prominente plaats in het dorpsblad. Hierin worden alle onderdelen, zoals u gewend was vanuit het oude Mariabeukske, overzichtelijk weergegeven. Dit zijn onder andere de vieringen en intenties, het onderdeel pastorpraat, locatienieuws, wij gedenken en worden de activiteiten en acties binnen de parochie Lumen Christi weergegeven. Tevens vindt u er de contactgegevens.

De samenstellers willen de nadruk erop leggen dat eenieder een redactioneel stuk(je) kan aanleveren bij de redactie van het Dorpsblad Beuningen. Wanneer uw organisatie elke uitgave standaard meegenomen moet worden dan kan dat in overleg met de redactie. Vermeld uw naam en telefoonnummer en er wordt contact met u opgenomen omtrent de wijze van vermelding in het Dorpsblad Beuningen en voor welke data de kopij binnen moet zijn.

Het Dorpsblad Beuningen, dat een wisselend aantal pagina’s kent afhankelijk van de content, zal 17 keer per jaar worden uitgebracht in een oplage van 350 stuks. Het dorpsblad zal huis aan huis worden verspreid in en om Beuningen. Uiteraard zal er in de toekomst ook een digitale versie van het Dorpsblad worden gepubliceerd hier werkt de projectgroep hard aan.

Om de exploitatie ook in de toekomst sluitend te houden kunt u uw bedrijf promoten door een advertentie te plaatsen in het Dorpsblad.

Uiteraard kunt u het Dorpsblad ook ondersteunen met een jaarlijkse of eenmalige bijdrage. Het bankrekeningnummer is: NL22RABO0335 5855 15 t.n.v. Dorpsblad Beuningen.
De redactieraad is altijd op zoek naar uitbreiding van de raad. Wilt u uw steentje bijdragen aan een nog mooier Dorpsblad Beuningen? Aarzel niet en kom de redactieraad versterken. Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: dorpsbladbeuningen@gmail.com.

Op de foto ziet u de redactieraad: Kees Heerink, Cis Sanderink, Miranda Nolten-Westerhof, Trudy oude Nijeweme en Wessel Hampsink.

Algemeen Rode bloedmaan goed te zien in Dinkelland In de nacht van zondag op maandag was er een rode bloedmaan te zien. Lees meer »
Algemeen Dinkelland en Nordhorn willen samenwerking intensiveren DENEKAMP - In het bijzijn van alle raadsleden hebben burgemeester John Joosten van de gemeente Dinkelland en burgemeester Thomas Berling van de gemeente Nordhorn op donderdag 17 januari 2019 een... Lees meer »
Algemeen Villapark Eureka Deurningen wint Gouden Zoover Award DEURNINGEN - Op donderdag 10 januari zijn op de vakantiebeurs in Utrecht de Zoover Awards voor accommodaties uitgereikt. Villapark Eureka won de Gouden Zoover Award 2018 en behoort daarmee tot de... Lees meer »
Algemeen Mart Oude Luttikhuis wint derde prijs NK Leermeester/leerling DENEKAMP - De 19-jarige Mart Oude Luttikhuis, student aan de Cas Spijkers Academie Twente, won gisteren de derde prijs tijdens het NK Leermeester-leerling. Mart deed samen met zijn leermeester en... Lees meer »
Algemeen Bijeenkomsten van Huis van Spiritualiteit gaan niet door Door omstandigheden gaan de bijeenkomsten van het Huis van Spiritualiteit op 15 januari, Spelen met het Bijbelverhaal: 'Vissers op het water', en de bijeenkomst op 17 januari, 'Pelgrims in het land... Lees meer »
Algemeen Dinkelland Visie bedankt lezers en adverteerders en wenst iedereen een gezond en gelukkig Nieuwjaar Opnieuw is het gelukt om in het afgelopen jaar 52 mooie, informatieve en gevarieerde edities van Dinkelland Visie te maken. Afgaande op de reacties die wij krijgen wordt de berichtgeving met plezier... Lees meer »
Algemeen Groep 8a De Meander naar de Voedselbank Op woensdag 12 december heeft groep 8a samen met juf Mirella, juf Britt en enkele ouders een bezoek gebracht aan de voedselbank in Oldenzaal. Imke, Emma en Sophie hadden een rondleiding geregeld als... Lees meer »
Algemeen Centrumplein van Weerselo feestelijk geopend WEERSELO - Met het plaatsen van de laatste sluitsteen hebben gedeputeerde Monique van Haaf van provincie Overijssel en wethouder Ben Blokhuis van gemeente Dinkelland het centrumgebied van Weerselo... Lees meer »
Algemeen Gemeente tekent samenwerkingsovereenkomst zwembad De Kuiperberg OOTMARSUM - Donderdagochtend 13 december heeft wethouder Benno Brand namens gemeente Dinkelland een samenwerkingsovereenkomst getekend met Stichting Vrienden van Zwembad de Kuiperberg. In de... Lees meer »
Algemeen Weerselose marktkooplui feliciteren bewoners Weerselo met nieuw centrumplein WEERSELO - Vrijdag 14 december wordt het centrumgebied officiëel geopend door gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel en wethouder Ben Blokhuis van de gemeente Dinkelland. Lees meer »
Algemeen EHBO Rossum biedt nazorg na een ongeval of reanimatie ROSSUM - De EHBO vereniging in Rossum biedt nazorg aan hulpverleners en inwoners na een traumatisch incident. Bij een ernstig ongeval of reanimatie zijn vaak vrijwillige hulpverleners betrokken. Zij... Lees meer »
Algemeen Biogas van Dinkellandse koeien, natuurlijker kan het niet DINKELLAND - Energie Coöperatie IJskoud, een samenwerking van melkveebedrijven uit de omgeving van Noord Deurningen, is momenteel bezig met de realisatie van een eerste biogasnetwerk. Door Stichting... Lees meer »
Algemeen Officiële ingebruikneming Gezondheidsplein Denekamp DENEKAMP - Het is al enige tijd opengesteld, maar vrijdag 14 december a.s. wordt het nieuwe Gezondheidsplein Denekamp officieel in gebruik genomen. De zeer ingrijpende verbouwing van het Rabo-gebouw... Lees meer »
Algemeen Ondernemers Weerselo slaan handen ineen en starten met nieuw spaarprogramma WEERSELO - Met ingang van 1 december 2018 start een aantal winkels in Weerselo met een nieuw spaarprogramma. De ondernemers hebben besloten om de krachten te bundelen en deel te nemen aan het... Lees meer »
Algemeen Roy Spekhorst tapt de mooiste bieren van Oost-Nederland DEURNINGEN - De best biertjes van Oost-Nederland worden getapt door barman Roy Spekhorst van Pelle’s eten & drinken uit Deurningen. Roy won maandag 26 november de regionale tapwedstrijd van Oost-... Lees meer »
Algemeen Rondje Denekamp viert Sinterklaas DENEKAMP - Afgelopen zaterdag was het erg druk in het centrum van Denekamp. 66 Ondernemers uit Denekamp hielden daar hun Rondje Denekamp. Dit jaar met het thema: Rondje Denekamp viert Sinterklaas. In... Lees meer »
Algemeen Huldiging en Koninklijke Onderscheiding voor brandweervrijwilligers Denekamp DENEKAMP - Op vrijdag 23 november zijn meerdere medewerkers van Brandweer Twente in het zonnetje gezet. Bij de kazerne van Denekamp werd het jubileum van twee collega’s gevierd. Tevens werd er een... Lees meer »
Algemeen Univé Oost honoreert EHBO Denekamp met bedrag van €10.000 voor aanschaf EHBO-caravan De EHBO Denekamp heeft begin deze maand uit het Univé Oost Fonds een bijdrage ontvangen van maar liefst € 10.000,-. Een bijdrage voor het project, dat de aanschaf van een EHBO-caravan beoogt. De... Lees meer »
Algemeen Diezelkamp 2e fase in Saasveld uitgebreid met elf woningen SAASVELD - Het woningaanbod in Saasveld wordt uitgebreid met elf woningen in de wijk Diezelkamp. De kavels liggen in twee deelgebieden. Het eerste gebied is bedoeld voor zeven kavels voor... Lees meer »
Algemeen Uitbreiding met acht woningen aan de Commanderiestraat in Ootmarsum OOTMARSUM - Het woningaanbod in Ootmarsum wordt uitgebreid met acht woningen aan de Commanderiestraat. Op een braakliggend stuk grond dat aan de begraafplaats grenst, komen straks zes twee-onder-... Lees meer »